Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

Spośród ubezpieczeń komunikacyjnych najlepiej znane jest oczywiście OC, głównie dlatego, że jest ono obowiązkowe. Jednak kierowcy mogą zdecydować się również na inne warianty polis, których celem jest zabezpieczenie przed konsekwencjami ewentualnych zdarzeń na drodze.

OC, czyli obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, w skrócie OC, ma charakter obligatoryjny. Każdy właściciel pojazdu mechanicznego w dniu jego rejestracji ma obowiązek wykupienia takiej polisy, co wynika z Ustawy z dn. 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.03.124.1152). OC dotyczy pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów, przyczep (z wyjątkiem przyczep motocyklowych i przeznaczonych do ciągnięcia przez pojazd wolnobieżny lub ciągnik rolniczy) oraz pojazdów wolnobieżnych (z wyjątkiem posiadanych przez rolników). Nawet kilkudniowy brak ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może skutkować karą — bez względu na to, czy pojazd był użytkowany w tym czasie, czy nie.

OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej co oznacza, że chroni kierowcę przed konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim, np. pasażerom czy innym użytkownikom ruchu drogowego. Polisa zapewnia ochronę i brak konsekwencji finansowych w przypadku spowodowania kolizji czy wypadku. Jednocześnie ubezpieczyciel może dochodzić od swojego klienta zwrotu wypłaconego odszkodowania z OC, ale wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, np. gdy sprawca wypadku był pod wpływem alkoholu.

Nieobowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne

Oprócz obowiązkowego OC, każdy właściciel pojazdu może też zdecydować się opcjonalnie na wykupienie innego ubezpieczenia komunikacyjnego. Jednym z częściej wybieranych jest NNW, czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Zapewnia ono finansową rekompensatę w przypadku doznania przez kierowcę lub pasażerów pojazdu uszczerbku na zdrowiu i wsparcie krewnych w razie śmierci spowodowanej wypadkiem.

Kolejnym typem ubezpieczenia komunikacyjnego jest Autocasco (AC), które podobnie jak NNW najczęściej bywa kupowane przez kierowców wraz z polisą OC. W tym przypadku ubezpieczony może liczyć na ochronę przed konsekwencjami finansowymi wynikającymi z uszkodzeń, zniszczeń lub kradzieży pojazdu. Właściciele pojazdów mogą też zdecydować się na ubezpieczenie Assistance, które gwarantuje pomoc w przypadku niespodziewanych problemów na drodze, takich jak np. pęknięta opona, awaria akumulatora, konieczność odholowania pojazdu na lawecie itp. Zakres wsparcia Assistance zależy od wybranego wariantu i szczegółów oferty towarzystwa ubezpieczeniowego.